Nyeste udgivelser

Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive handicap udsat for seksuelle overgreb - evaluering

Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive handicap udsat for seksuelle overgreb - evaluering

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har i samarbejde med Center for Voldtægtsofre (Aarhus) og Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet (København) udviklet og afprøvet en guide til psykoterapeutisk behandling af mennesker kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for et seksuelt overgreb.    Rambøll Management...

detaljer

kognitive funktionsnedsættelser, Seksuelle overgreb, udviklingshæmning

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende
Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling
Kør Godt programmet -til at teste og træne færdigheder i at køre med kørestol eller scooter
Årsstatistik 2013, kvinder og børn på krisecenter
Retningslinjer for Udarbejdelse af Koordinerende Indsatsplaner
Rehabilitering på ældreområdet. Inspiration til kommunal praksis
Dialoggruppe for kommuner – Forebyggelse som alternativ til anbringelse af børn og unge
Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker
Undersøgelse af indsatsen på mandecentre og mandekrisecentre
Særforanstaltninger – anbefalinger til god praksis for organisering, samarbejde og borgerinddragelse
Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede børn og unge - Ressource og risikoskema
ICS Plakat