Nyeste udgivelser

Mobilitetshjælpemidler til voksne - Hjælpemidler, der virker. Aktuel forskningsbaseret viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mobilitetshjælpemidler til voksne - Hjælpemidler, der virker. Aktuel forskningsbaseret viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Socialstyrelsen

 Dette vidensnotat giver et overblik over aktuel forskningsbaseret viden om mobilitetshjælpemidler til mennesker med nedsat eller manglende gangfunktion. Formålet med notatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området, hvor også forskningsbaseret viden indgår som et element sammen...

detaljer

Handicap, hjælpemiddelformidling, Vidensnotat

Formidling af hjælpemidler til voksne borgere - Sociale indsatser, der virker. Aktuel forskningsbaseret viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats
Årsstatistik 2013 - Mænd på mandecenter og mandekrisecenter
Behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb - Introduktion.
Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb.
”Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere – en evaluering af indsatsen i fire kommuner”
Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive handicap udsat for seksuelle overgreb - evaluering
Koncept for systematisk inddragelse af pårørende
Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling
Kør Godt i kørestol og på scooter
Årsstatistik 2013, kvinder og børn på krisecenter
Retningslinjer for Udarbejdelse af Koordinerende Indsatsplaner
Rehabilitering på ældreområdet. Inspiration til kommunal praksis