Nyeste udgivelser

Evaluering af forsøg med fremskudt sagsbehandling

Evaluering af forsøg med fremskudt sagsbehandling

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har gennemført et projekt med fokus på at gøre erfaringer med at sikre en fremskudt sagsbehandling i mødet med mennesker med sindslidelser. Projektet Fremskudt sagsbehandling har haft fokus på at udvikle metoder og organisatoriske modeller i forhold til at...

detaljer

Evaluering, Psykiatri, Sindslidelse, Udsatte, voksne

Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab
Mobilitetshjælpemidler til voksne - Hjælpemidler, der virker. Aktuel forskningsbaseret viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats
Formidling af hjælpemidler til voksne borgere - Sociale indsatser, der virker. Aktuel forskningsbaseret viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats
Årsstatistik 2013 - Mænd på mandecenter og mandekrisecenter
Behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb - Introduktion.
Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb.
”Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere – en evaluering af indsatsen i fire kommuner”
Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive handicap udsat for seksuelle overgreb - evaluering
Koncept for systematisk inddragelse af pårørende
Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling
Kør Godt i kørestol og på scooter
Årsstatistik 2013, kvinder og børn på krisecenter