Nyeste udgivelser

Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Socialstyrelsen

De faglige anbefalinger henvender sig blandt andet til regionernes og kommunernes social- og sundhedsfaglige personale, der arbejder med ældre borgere, der har oplevet et ikke planlagt vægttab. De indeholder forslag til, hvordan medarbejderne kan opspore og handle, når de møder...

detaljer

Ældre, Ældre og Velfærd

Mobilitetshjælpemidler til voksne - Hjælpemidler, der virker. Aktuel forskningsbaseret viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats
Formidling af hjælpemidler til voksne borgere - Sociale indsatser, der virker. Aktuel forskningsbaseret viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats
Årsstatistik 2013 - Mænd på mandecenter og mandekrisecenter
Behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb - Introduktion.
Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb.
”Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere – en evaluering af indsatsen i fire kommuner”
Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive handicap udsat for seksuelle overgreb - evaluering
Koncept for systematisk inddragelse af pårørende
Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling
Kør Godt i kørestol og på scooter
Årsstatistik 2013, kvinder og børn på krisecenter
Retningslinjer for Udarbejdelse af Koordinerende Indsatsplaner