God kommunikation med ældre med syns- og/eller hørenedsættelse

DKK 0,00

Formålet med dette hæfte er at formidle viden og praktiske råd om god kommunikation med ældre, der har syns- og/eller hørenedsættelse. Mange mennesker i ældregruppen oplever kommunikationsproblemer i forhold til omgivelserne. Der er for tiden ca. 400.000 ældre i Danmark, som er 75 år eller ældre. Over halvdelen af disse har enten synsproblemer eller hørenedsættelse - eller begge dele.

Dette hæfte understøtter den viden og de erfaringer, der allerede er i plejehjemmenes medarbejdergrupper og sætter fokus på de elementer, der er vigtige, når det handler om god kommunikation med ældre, der har nedsat syn og/eller hørelse.

Hæftet er oprindeligt udarbejdet af Videnscenter for Døvblindblevne, Videnscenter for Synshandicap og Videnscenter for Hørehandicap. Disse videnscentre er overgået til Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS), en enhed under Servicestyrelsen.

Forfatter: Servicestyrelsen, Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri
Udgivelsesår: 3. udgave, 2011
Sideantal: 20 sider

Download udgivelse
  • Hørehandicap
  • Synshandicap