ICS-trekanten - dansk udgave

DKK 0,00

Integrated Childrens System (ICS) bygger på, at udviklingen hos barnet eller den unge formes i samspillet mellem tre hovedområder:

  • De udviklingsmæssige behov hos barnet eller den unge
  • Forældrenes forældrekompetencer
  • Faktorer i familien og dens omgivelser

Tilsammen danner de tre hovedområder ICS-trekanten, der illustrerer den helhedsbetragtning, som sagsbehandlingen baseres på.

ICS trekanten findes på dansk, engelsk, arabisk, bosnisk, somali, tyrkisk og urdu. Alle trekanterne kan downloades her.

Forfatter: ICS Metodesekretariat

Udgivelsesår: 2011
Sideantal: 2
 
Download udgivelse
 
 
ICS-trekanten findes på en række andre sprog:
 
Bosnisk: http://shop.servicestyrelsen.dk/products/ics-trekanten-bosnisk-udgave
Arabisk: http://shop.servicestyrelsen.dk/products/ics-trekanten-arabisk-udgave
Engelsk: http://shop.servicestyrelsen.dk/products/ics-trekanten-engelsk-udgave
Somali: http://shop.servicestyrelsen.dk/products/ics-trekanten-somalisk-udgave
Tyrkisk: http://shop.servicestyrelsen.dk/products/ics-trekanten-tyrkisk-udgave
Urdu: http://shop.servicestyrelsen.dk/products/ics-trekanten-urdu-udgave
 
  • Viden og redskaber